UNIEPAL DREW AQUA KOLOR

Lakier impregnacyjny wodorozcieńczalny

 

 

UNIEPAL DREW AQUA KOLOR

Dokumenty do pobrania

Właściwości

UNIEPAL DREW AQUA KOLOR przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz na zewnątrz budynków.

 

Dostępne kolory: Pinia, Kasztan, Palisander
UNIEPAL DREW AQUA KOLOR

Przedstawione kolory mogą różnić się nieznacznie od odcieni rzeczywistych.

Możliwość stosowania lakieru impregnacyjnego UNIEPAL DREW AQUA KOLOR na układy dachowe z pokryciem z gontów lub desek drewnianych.

Wyroby pokryte lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm - jako niezapalne (B-s1.d0).
Okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3 oraz płyty OSB o grubości co najmniej 22 mm, pomalowane lakierem impregnacyjnym UNIEPAL-DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia.
Układ dachowy z pokryciem z gontów lub desek drewnianych o grubości co najmniej 20 mm zabezpieczony lakierem impregnacyjnym UNIEPAL DREW AQUA KOLOR w ilości co najmniej 200 g/m2 został sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego- Broof(t1).

Uwaga:
Komplet dokumentów dopuszczający lakier do sprzedaży i użycia dostarczany jest wraz z fakturą VAT. Uprzejmie prosimy zleceniodawców dla których wykonane było zabezpieczenie p.poż. o zażądanie dowodu zakupu na zastosowany lakier w ilości potrzebnej do pomalowania zadanej powierzchni elementów.

Sposób użycia:

Przygotowanie lakieru:
Wyrób starannie wymieszać przed użyciem. Preparat gotowy do użytku- nie rozcieńczać!

Przygotowanie podłoża:
Zaszpachlować wszelkie defekty powierzchni, oczyścić, odtłuścić i odpylić podłoże.
Lakier impregnacyjny UNIEPAL DREW AQUA KOLOR należy nakładać wyłącznie na powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotności względnej nie przekraczającej 20%.
Po wyschnięciu lakier tworzy transparentną powłokę zmieniającą koloru drewna, wg kolorystyki producenta.

Aplikacja:
Lakier nanosić w temperaturze powyżej 10 ºC. Przed rozpoczęciem właściwych prac zaleca się wykonanie próby w niewielkiej skali celem zoptymalizowania parametrów aplikacji (wydajność, rozlewność, czas schnięcia i in.). Na płaszczyzny pionowe i poziome lakier nanosić dwu lub trzykrotnie w ilości całkowitej co najmniej 200 g/m2. Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami jest uzależniony od temperatury i wilgotności otoczenia.
W temperaturze 23ºC ( ± 2 ) i wilgotności względnej 50% ( ± 5 ) drugą warstwę można nakładać po 6 - 8 godzinach, trzecią po całkowitym wyschnięciu poprzednich warstw.

W przypadku gdy istotna jest wysoka estetyka wykończenia drewna zaleca się wykonać pierwsze naniesienie cienką warstwą, a po wyschnięciu przeszlifować materiałem ściernym o gradacji > 240 celem usunięcia włosków. Bezpośrednio po zakończeniu prac należy dokładnie oczyścić narzędzia natryskowe lub pędzel wodą.

Inne informacje, uwagi:
• Wydajność: max 5 m2/l przy całkowitym wymalowaniu w zależności od chłonności podłoża.
• Rozpuszczalność: rozpuszcza się w wodzie.
• Po wyschnięciu tworzy barwną transparentną powłokę, wg kolorystyki producenta.
• Powierzchnie pokryte innymi lakierami mogą zmienić klasyfikację ogniową.

Stan techniczny powłoki należy sprawdzić przynajmniej raz na 12 miesięcy. W przypadku uszkodzeń należy ubytki uzupełnić. NIE MIESZAĆ Z INNYMI LAKIERAMI

Magazynowanie:
Przechowywać i przewozić w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze: +5 ÷ 30°C. Transport: Nie stanowi zagrożenia w trakcie transportu i nie wymaga specjalnego traktowania.

Całkowitą ogniochronność uzyskuje się po okresie 48 godzin od całkowitego wyschnięcia lakieru.

Okres gwarancji: 6 miesięcy od daty produkcji