Akrylit W śnieżnobiała, odporna na szorowanie, akrylowa

      

                 
      Akrylit W śnieżnobiała
  

Dane techniczne :

Kolory  śnieżnobiały
Wygląd powłoki  mat
Ilość warstw  1-2
Nanoszenie drugiej warstwy  po 2h
Sposób nanoszenia  pędzel, wałek, natrysk
Wydajność przy jednej warstwie  do 14 m2/l
Opakowania 1 l, 3 l, 5 l, 10 l

 

 

  

Przeznaczenie


Akrylowa farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.

    -odporna na szorowanie
    -wysoka wydajność
    -super krycie
    -długotrwały efekt śnieżnobiałych ścian
    -lateksowa
    -niekapiąca

 

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

    Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
    Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
    Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt marki Dekoral.
    Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
    Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

Malowanie

    Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.
    Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz woda w ilości max. 5% obj.  Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
    Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

Dodatkowe informacje

    Maluj w temperaturze +5°C do + 30°C.
    Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
    Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

Wskazówki BHP i PPOŻ

    W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
    Chronić przed dziećmi.
    Nie wdychać rozpylonej cieczy.
    W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
    W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

         Karta charakterystyki
   

   
        Karta charakterystyki

      
   
        Deklaracja zgodności
   
   
        Deklaracja zgodności

  
   
        Atest higieniczny
   
   
        Atest higieniczny

    
   
        Karta techniczna
   
   
        Karta techniczna