Rozcieńczalnik do farb RADACH

 

 

 
Charakterystyka ogólna
Rozcieńczalnik jest bezbarwną, klarowną, jednorodną, ciekłą mieszaniną węglowodorów aromatycznych i estrów alifatycznych, bez zmętnień, zawiesin i osadów, o charakterystycznym zapachu. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.
 
Kolorystyka
bezbarwny
 
Przeznaczenie
Do rozcieńczania farb poliwinylowych na dachy RADACH. Może być również używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.