Maleinak

       

                Maleinak
 Dane techniczne :
 
Kolory  biały
Wygląd powłoki  mat
Ilość warstw  2
Nanoszenie drugiej warstwy  po 2h
Sposób nanoszenia  pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie  do 12 m2/l
 
Opakowania 1l, 3l, 5l

 

  

Przeznaczenie


Farba emulsyjna MALEINAK przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

    -odporna na wilgoć
    -trworzy powłokę odporną na działanie grzybów
    -duża siła krycia
    -zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
    -odporna na szorowanie

     

Sposób stosowania

 

Przygotowanie podłoża

    Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
    Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
    Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy nie malowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
    Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
    Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
    Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekujacego
    Odgrzybione i osuszone powierzchnie pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
    Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

 

Malowanie

    Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
    W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości ok 5% obj
    Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

 

Dodatkowe informacje

    Maluj w temperaturze od +5°C do + 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
    Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
    Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze powyżej 0°C.

 

Wskazówki BHP i PPOŻ

    Chronić przed dziećmi.
    W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
    W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
    Nie wdychać rozpylonej cieczy.
    W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
    Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
    Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

 

   
        Atest higieniczny
   
   
        Atest higieniczny
   
        Karta charakterystyki
   
   
        Karta charakterystyki
   

   

        Deklaracja zgodności
   
   
        Deklaracja zgodności

 

   
        Karta techniczna
   
   
        Karta techniczna