NANOXIN Kamień

 


 

PREPARAT DO OCHRONY KAMIENIA NATURALNEGO LUB SZTUCZNEGO WYKONANY W OPARCIU O NANOTECHNOLOGIĘ

Ochrona powłok lub struktur z kamienia naturalnego lub sztucznego przed chłonięciem wody (hydrofobizacja). Preparat chroni też przed zabrudzeniem, nie tworzy lepkich powłoki zastępuje rozwiązania oparte na olejach do klinkieru. Chroni przed wykwitami i wysoleniami.

Zewnątrz : kamień naturalny
Wewnątrz: Ceramiczne lub betonowe podesty, podłogi, parapety, tarasy, dachówki, elewacje, tynki mineralne; elementy z piaskowca i wapienia.

 

 

 

Zużycie:

 

wapień ok. 500 ml/1 m2
piaskowiec ok. 350 ml/1 m2
beton /ceramika / klinkier ok. 200 – 400 ml/1 m2

 

Sposób stosowania :

NANOXIN kamień zawsze nanosić metodą „mokre na mokre”, tzn. nie wolno dopuścić do zaschnięcia nałożonej porcji preparatu przed nałożeniem
porcji ostatecznej. Tylko taka metoda nakładania zapewnia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie podłoża! Wcześniejsze wyschnięcie np. pierwszej
porcji impregnatu uniemożliwi nałożenie porcji drugiej, a tym samym obniży skuteczność zabezpieczenia. Preparat nanosić na powierzchnię
oczyszczoną z kurzu, pyłu, tłuszczu lub innych zabrudzeń poprzez dwu- lub trzykrotne smarowanie pędzlem. Narzędzia użyte do malowania należy
czyścić rozcieńczalnikiem natychmiast po zakończeniu prac. Nie rozpylać !

Odnawianie zabezpieczenia:
proces  przeprowadzić po zaobserwowaniu znacznego obniżenia odporności powierzchni na wodę i zabrudzenia (brak zjawiska grupowania wody w
soczewki na powierzchni) w taki sam sposób jak zabezpieczenie wykonywane po raz pierwszy.

Czas wysychania:
do 2 godzin w temperaturze ok. 200 C i wilgotności powietrza 60% po nałożeniu wymaganej porcji preparatu na zabezpieczaną powierzchnię. Obniżenie temperatury i/lub podwyższenie wilgotności może wydłużyć czas wysychania preparatu. Przechowywanie: w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5oC do + 35oC. Atesty: PZH nr: HK/B/0614/03/2007